axuda consulta mapa web buscar      
Páxina principal do IGAPE Contactar co IGAPE Xunta de Galicia Sociedades participadas polo IGAPE: XesGalicia e BicGalicia
Programas e axudas > Innovación Tecnolóxica   voltar inicio
  Préstamos para Innovacion Tecnolóxica
descargar

 
 

Obxectivos

  Financiar o desenvolvemento e/ou a implantación en Galicia de proxectos empresariais en materia de innovación tecnolóxica.

Beneficiarios

Sociedades mercantís que desenvolvan os seus proxectos na Comunidade Autónoma de Galicia e que pertenzan aos sectores de actividade recollidos no Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica 2002-2005.

Tipos de apoios

Préstamos ou créditos destinados a atender os gastos e investimentos para o desenvolvemento e/ou implantación do proxecto de innovación.

Requisitos dos beneficiarios

 • Desenvolver os seus proxectos na Comunidade Autónoma de Galicia.
 • Pertencer aos sectores de actividade recollidos no Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica 2002-2005.

Actividades subvencionables

Proxectos referidos a:·

 Actividades de desenvolvemento relativas a:

    • Investigación industrial.
    • Actividades de desenvolvemento precompetitivas.
    • Proxectos de demostración.

Implantación de proxectos de innovación.

Conceptos subvencionables

As operacións financeiras destinaranse a atende-los gastos e investimentos para a implantación e desenvolvemento do proxecto empresarial.Temas relacionados:
       Descarga Textos no DOG e Formularios  
       Tipo de xuro de referencia para o primeiro semestre de 2006