IGAPE: PUBLICACIÓN DE LISTAS PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL TEMPORAL  
Resolución do 7 de xuño de 2006 pola que se procede a realizar
convocatoria pública para a renovación das listas elaboradas para
a contratación de persoal laboral temporal deste instituto (DOG do 13/06/2006)
Volver á páxina web do IGAPE
 

ANEXO I: Lista provisional de admitidos na categoría "Técnico grao medio"

ANEXO II: Lista provisional de admitidos na categoría "Administrativo"

ANEXO III: Lista provisional de admitidos na categoría "Auxiliar Administrativo"

ANEXO IV: Lista de excluídos(Tódalas categorías)